اینفلوئنسر هوش مصنوعی

در سال های گذشته، اینفلوئنسرها درآمدهای میلیاردی داشته اند. برای مثال درآمد صدف بیوتی در سال ۱۴۰۲ به صورت ماهانه ۳۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است و یا الناز گلرخ ماهی سالانه ۲۴۰  میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با ظهور هوش مصنوعی، شکل جدیدی از اینفلوئنسرها بوجود آمده است، اینفلوئنسرهایی که توسط هوش …