حوزه های مشاوره استراتژی دیجیتال

افزایش فروش، توسعه برند و تحول کسب و کار شما با تکنولوژی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال
کسب و کار دیجیتال
تحول دیجیتال

نحوه همکاری

اگر نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید. در ابتدا، یک جلسه مشاوره آنلاین با هم خواهیم داشت. این جلسه رایگان است و حدود ۴۵ دقیقه زمان خواهد برد. در این جلسه نیازهای شما بررسی شده و پس از آن ظرف مدت یک هفته پیشنهاد همکاری به صورت مکتوب برای شما ارسال می شود.

پیشنهاد همکاری مشخص کننده موضوعات و سرفصل های مشاوره، مدت زمان مورد نیاز برای همکاری و هزینه های مربوط به مطالعه، طراحی و اجرای دقیق برنامه هاست. در صورت تایید شما، قرارداد مشاوره منعقد شده و مسیر مشاوره آغاز خواهد شد. با آرزوی موفقیت برای همه شما.

سوالات متداول

با توجه به تجربیات گذشته ما، مجموعه ای از سوالات متداول در این بخش پاسخ داده شده است.