۴ پارادایم هوش مصنوعی و نقش آن در تحول دیجیتال کسب و کار

چهار رویکرد و پارادایم اصلی هوش مصنوعی در این مقاله براساس کتاب معتبر “هوش مصنوعی: رویکردی مدرن” نوشته استوارت راسل و پیتر نورویگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مدل ارائه شده توسط راسل و نورویگ، پایه‌ای‌ترین و بنیادی‌ترین پارادایم‌های هوش مصنوعی را برای ما مشخص می‌کند. این مدل، نه تنها به ما کمک می‌کند که فضای کلی هوش مصنوعی را بهتر درک کنیم، بلکه نمایی روشن از آینده این فناوری شگفت‌انگیز را نیز برایمان ترسیم می‌کند. با آشنایی با این چهار رویکرد، می‌توانیم چشم‌اندازی دقیق‌تر و جامع‌تر از تحولات و کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره و کسب‌وکارهای آینده داشته باشیم.