حوزه های مشاوره استراتژی دیجیتال

افزایش فروش، توسعه برند و تحول کسب و کار شما با تکنولوژی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال
کسب و کار دیجیتال
تحول دیجیتال

نحوه همکاری

اگر نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید. در ابتدا، یک جلسه مشاوره آنلاین با هم خواهیم داشت. این جلسه رایگان است و حدود ۴۵ دقیقه زمان خواهد برد. در این جلسه نیازهای شما بررسی شده و پس از آن ظرف مدت یک هفته پیشنهاد همکاری به صورت مکتوب برای شما ارسال می شود.

پیشنهاد همکاری مشخص کننده موضوعات و سرفصل های مشاوره، مدت زمان مورد نیاز برای همکاری و هزینه های مربوط به مطالعه، طراحی و اجرای دقیق برنامه هاست. در صورت تایید شما، قرارداد مشاوره منعقد شده و مسیر مشاوره آغاز خواهد شد. با آرزوی موفقیت برای همه شما.

طراحی و اجرای استراتژی تحول دیجیتال در کلاس بین المللی

هدف اصلی تک رول آموزش و مشاوره پیشرفته ترین استراتژی های دیجیتال روز دنیا به کسب و کار های ایرانی است.