خدمات تک رول شامل استراتژی های پیشرفته دیجیتال در حوزه های بازاریابی و مدل کسب و کار می شود. بر این اساس تک رول به شما کمک می کند در حوزه های طراحی و اجرای استراتژی های بازاریابی دیجیتال، باشگاه مشتریان، مدل کسب و کار آنلاین و دیجیتال، تحلیل داده های مشتریان و طراحی تجربه مشتری از جدیدترین دانش روز دنیا استفاده نمایید. استفاده از خدمات تک رول باعث می شود برندها و شرکت ها به سرعت با جدیدترین روش های روز دنیا آشنا شده و به صورت کاملا سیستماتیک راه حل های بهینه ای در استراتژی های دیجیتال خود پیدا کنند. برای اینکه از خدمات تک رول به صورت تضمین شده استفاده نمایید، تک رول روش های جدیدی را در اختیار شما می گذارد تا به صورت مطمئن و تضمین شده رضایت مشتریان را جلب نماید.

خدمات تک رول به طور خلاصه عبارتند از:

·      
استراتژی بازاریابی دیجیتال

·      
طراحی برنامه وفاداری مشتریان و باشگاه مشتریان

·      
طراحی مدل کسب و کار آنلاین و دیجیتال

·      
تحلیل داده های مشتریان

·      
تجربه دیجیتال مشتریان و فرآیندهای پیشرفته سی آر ام

·       تحول دیجیتال و دیجیتالی سازی کسب و کار