با توجه به ظهور نرم افزارها و فناوری های جدید امکان نوآوری و خلق تجربه های جدید به کمک استراتژی های دیجیتال فراهم شده است. خلق تجربه دیجیتال نه فقط در حوزه آنلاین بلکه در تمامی حوزه ها و کسب و کارها فراگیر شده است. بر این مبنا می توان از ابتدا تا انتهای مسیر مشتری برای خرید یا انجام تراکنش یا ارتباطات را برنامه ریزی نمود. بر این اساس از یک سو باید به طراحی سفر مشتری در فضای دیجیتال اقدام نمود و از سوی دیگر با برنامه هایی همچون باشگاه مشتریان، خریداران را به یک مشتری ذوق زده تبدیل نمود. 

مشاوره تجربه مشتری در محیط دیجیتال

تجربه مشتری دارای ابعاد مختلف روانشناسی است. بنابراین سفر مشتری باید مطابق با هیجانات، احساسات و ادراکات شناختی مشتریان شما باشد. اینکه هر مرحله از سفر مشتری به چه شکل طراحی و اجرا شود و در هر مرحله چه احساسی برای مشتریان ایجاد شود از مهم ترین اهداف طراحی تجربه مشتری در محیط دیجیتال است. بر این اساس متخصصان ما در پاسخ به سوالات زیر به شما کمک خواهند کرد:

·       سفر مشتری در کسب و کار چگونه باید طراحی شود؟

·       نقطه صفر سفر مشتری چیست؟

·       آیا فرآیند سفر یا خرید مشتری بهینه است؟

·       چگونه می توان مشتری را در طول خرید خود ذوق زده کرد؟

·       نقاط تماس مشتریان در طول مسیر ارتباطات خود با برند شناسایی شده اند؟

·       هریک از نقاط تماس چه ویژگی ای برای خلق تجربه متمایز برای مشتری دارند؟

·       دلایل نارضایتی مشتریان از خرید یا ارتباطات خود با سازمان چیست؟

·       فرآیند مدیریت شکایات به چه شکلی انجام شود؟

·       نقش نظرسنجی ها در ایجاد و تولید مشتری راضی چیست؟

·       آیا فرآیندهای پیشرفته سی آر ام در سازمان وجود دارد؟

·       تجربه مشتری تا چه حد تعاملی است؟

·       تجربه مشتری تا چه اندازه شخصی سازی شده است؟

·       سفارشی سازی محصولات و خدمات برای مشتری چگونه اتفاق می افتد؟

·       رابطه مشتریان با محیط اجتماعی خود چگونه مدیریت می شود؟

مشاوره باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان و برنامه وفاداری مشتریان یکی از روش های جدید برای کسب درآمد از مشتریان فعلی است. شکل گیری برنامه های باشگاه مشتریان با پیشرفت نرم افزارها و فناوری های دیجیتال آغاز شد و امروزه بسیاری از برندهای معتبر دنیا به منظور جلوگیری از مهاجرت مشتریان به سمت رقبا، برنامه های باشگاه مشتریان خود را طراحی میکنند. تِک رول استراتژی های متنوعی برای طراحی باشگاه مشتریان پیشرفته متناسب با نیازهای شما بکار میگیرد و به شما در پیاده سازی آن کمک خواهد کرد.

با تعریف رویکرد باشگاه مشتریان، چالش های شما یکی پس از دیگری آغاز می شود. این چالش ها عبارتند از:

·        چگونه برای باشگاه مشتریان عضوگیری کنیم؟

·        آیا باید تمامی مشتریان در باشگاه مشتریان عضو شوند؟ چند درصد از آنان باید عضو باشگاه باشند؟

·        هدایای و خدمات باشگاه مشتریان چه چیزهایی باشند؟

·        به غیر از تخفیف چه هدایا و خدمات دیگری می توانیم به مشتریان ارائه کنیم؟

·        بودجه و هزینه های باشگاه مشتریان از چه محلی تامین شوند؟

·        منابع درآمدی باشگاه مشتریان از چیست؟

·        آیا باشگاه مشتریان منجر به افزایش درآمد شده است؟

·        علایق و سلایق مشتریان چیست؟

·        آیا باشگاه مشتریان فقط باید برای گروهی از مشتریان دست یافتنی باشد تا با ارزش شود؟

·        چه اقداماتی بیاندیشیم که از تقلب ها در باشگاه مشتریان جلوگیری کنیم؟

·        آیا باشگاه مشتریان سبب وفاداری مشتریان یا محبوبیت برند شده است؟

·        چرا برخی از باشگاه های مشتریان موفق و برخی شکست می خورند؟